Begravelseskaffe pr. 1. januar 2019

Menighedslokalerne ved Ballerup Kirke og Skovvejskirken kan lejes i forbindelse med bisættelser og begravelser. Vi dækker op til det bestilte antal personer med et pænt bord med service, servietter, blomster og lys.

Hvis arrangementet varer ud over de 2 timer, og der er mulighed for at forlænge det, betales der for hver påbegyndt time 418 kr.

Evt. smørrebrød eller andet skal De selv bestille og sørge for levering til menighedslokalerne ved kirkerne i god tid inden arrangementet.  Det skal aftales med kirketjeneren inden, så der er dækket op med tallerken, glas og bestik. Der kan kun medbringes mad, der er tilberedt. Brug af køkkenet indgår ikke i lejen.

Priser

Leje af mødesalen (max. 90 personer)...................................................... 1.672 kr.

Leje af lokale (max. 35 personer)............................................................... 1.254 kr.

Lokalerne stilles kun til rådighed med betjening for i alt 4 timers reservation (2 timer til selve arrangementet og klargøring, oprydning, opvask med 1 time før og efter)

Forlængelse af lokaleleje pr. påbegyndt time ............................................   418 kr.

 

Hertil kommer betaling pr. person for selve traktementet. Se nedenstående

Kaffe, te, fløde, sukker og småkager pr. person...................................... 20 kr. inkl. moms

Kaffe, te, fløde, sukker, småkager og wienerbrød pr. person.................. 30 kr. inkl. moms

Kaffe, the, fløde, sukker, småkager, wienerbrød og

tebolle og smør pr. person ...................................................................... 45 kr. inkl. moms

Sodavand og danskvand kan købes for pr. stk. ...................................... 10 kr. inkl. moms

Øl sælges ikke -  men De kan selv medbringe i begrænset omfang.

Ekstra opdækning med tallerken, glas og bestik pr. person.....................10 kr. inkl. moms

 

Betaling

Reservering af lokale sker enten via bedemand eller til kirkekontoret. Lokalelejen bliver opkrævet sammen med de andre begravelsesudgifter.

Betaling for kaffe, brød m.m. sker ved arrangementets afslutning – kontant, dankort eller med MobilePay - for minimum det antal personer, der er bestilt til - plus evt. ekstrapersoner.

 

Bestilling

Ønske om bestillingen skal være modtaget senest 2 dage før arrangementet.

Lokalerne bestilles ved henvendelse til kirkekontoret på telefon 44 60 90 51

Åbningstiderne er mandag kl. 9-13 og tirsdag-fredag kl. 10-13