Menighedsråd

Information om menighedsrådsmøder, -referater, -medlemmer og -udvalg kan findes i undermenuerne

Der har den 15. september 2020 været afholdt valg til menighedsrådet i Ballerup sogn.

Der har den 10. marts, 16. marts og 14. april været afholdt møder i Ballerup sogns menighedsråd, hvorefter Ballerup sogns menighedsråd er konstitueret således:

  • Trine S. Brandsborg(formand)
  • Kjeld-Viggo Jørgensen (næstformand)
  • Lillian Nielsen, Inge Meibom (kontaktperson)
  • Rikke Bendix Pedersen
  • Benny Erik Schmidt Nielsen
  • Susanne Elmholt Aarøe
  • Kjeld Winkler Neumann

   Kalender