Skovvejskirken

Adresse:
Digterparken 1
2750 Ballerup

Find vej

 

På grund af den kraftige befolkningstilvækst i Ballerup Kommune efter 2. verdenskrig, stod det hurtigt klart, at der var behov for en ny kirkegård til aflastning af den gamle kirkegård ved Ballerup Kirke. Derfor erhvervede Menighedsrådet i 1947 en større jordareal ved Skovvejen til dette formål. Den 2. marts 1968 blev krematoriet og det tilhørende kapel indviet på Kirkegården.

Året efter indvielsen af Ballerup Kapelkrematorium blev Ballerup Kirke lukket i næsten et halvt år på grund af omfattende arbejde med kirkens inventar. Med biskoppens tilladelse tog man derfor den 5. oktober 1969, den store sal i kapelkrematoriet i brug som kirkesal. Indtil Ballerup Kirkes genåbning blev der holdt to gudstjenester hver søndag. Ballerup kapelkrematorium blev i forbindelse med gudstjenester kaldt for Skovvejens Kirkesal.

Da kommunalbestyrelsen samtidig udbyggede den nordlige del af Ballerup Sogn viste der sig hurtig behov for at opretholde gudstjenester i Skovvejens Kirkesal. Skovvejskirken var en realitet. Formeldt har kirkesalen stadig status som kapelkrematorium. Derfor er tilladelsen til, at den store sal fungerer som kirke igennem årene blevet fornyet af de skiftende biskopper. 
Efter 1969 er Skovvejskirken blevet udbygget med konfirmandlokaler, mødesal, køkkenforhold og kirkegårdskontor.

 

       

 Se flere billeder her