Ballerup Kirke

Adresse:
Sct. Jacobsvej 1B
2750 Ballerup

Ballerup Kirke er åben hver onsdag 
fra 10.00 til 12.00, og alle er
velkomne til at besøge kirken, 
og se sig omkring.

Hvis du kommer med en gruppe og evt. gerne vil have en guidet rundvisning, bedes du kontakte Kirkekontoret for nærmere aftale. Skoleklasser er også meget velkomne.

Ballerup Kirke (Sct. Jacobs kirke) er opført omkring år 1200, men er præget af mange senere ombygninger og udvidelser. 

Kirken består nu af romansk skib og kor, tårn fra omkring 1525, samt sideskib mod nord fra 1885 med samtidigt sakristi nord for koret. Våbenhuset ved tårnets nordside er fra senmiddelalderen, men alle oprindelige detaljer er nu skjult af sideskibets murværk.

Den oprindelige kirke bestod af skib, kor og apsis (= korrunding), - alt bygget af kampesten. Hverken i det ydre eller i det indre har kirken formentlig set meget anderledes ud end de ca. 2000 andre landsbykirker, som rundt om i landet blev bygget på samme tid.

Der kan endnu udvendigt på skibets sydmur ses spor af en af de oprindelige indgange. Et par tilmurede romanske vinduer er i øvrigt de eneste bevarede oprindelige detaljer i murværket. 

På et meget tidligt tidspunkt er den oprindelige apsis blevet nedbrudt. Muligvis er dette sket samtidig med at kirken fik hvælvinger, i stedet for det oprindelige bjælkeloft. En lille svagt krummet murflade i hjørnet til højre for alteret, er nu det eneste spor af den forsvundne apsis.
 

Se desuden:

Eva Louise Lillie: Ballerup kirke, Ballerup Historiske Forening, 2010.

I kirken findes også en booklet på 34 sider udgivet af menighedsrådet, 2008. Pris: 20.-