Få indflydelse

Vil du gerne give dit bidrag til Ballerup kirke og Skovvejskirkes liv og tage medansvar for kirkens drift og fremtid som del af lokalsamfundet?

 

Deltag i menighedsrådsvalget
Ved menighedsrådsvalget tirsdag d. 17. september kl. 19.00 kan du gøre en forskel i Ballerup Sogn, ved at deltage og påvirke retningen for kirken de næste 2 år.


Du skal være fyldt 18 år og være medlem af folkekirken i Ballerup Sogn for at deltage i valget. På valgdagen d. 17. september kan du stille op eller udøve din demokratiske ret ved at stemme.


Menighedsrådets sammensætning
Menighedsrådet fungerer som bestyrelse for kirken og sætter bl.a. sit præg på hvilke aktiviteter der prioriteres i kirken. Rådet består af valgte medlemmer og præster.

 

Visionen for Ballerup Sogn
Menighedsrådets vision er, at Ballerup Sogn skal være et sogn i stadig bevægelse - et sogn, der søger nye veje til formidling af det kristne budskab med synlighed og nærhed i fokus.


Hvad mener vi med det?
Vi tør at rive os løs fra det traditionelle og er åbne for at prøve nye ting af - i vores bestræbelser på at formidle det kristne budskab på en nærværende og inspirerende måde.


Vi er ikke være fastlåste i vores tilgang til forkyndelsen og de aktiviteter vi sætter i værk.
Vi ønsker, at møde det moderne samfund - og vi vil finde flere muligheder for at møde den ikke kirkevante del af menigheden.
Vi vil have fokus på den enkelte og i højere grad understøtte oplevelsen af nærvær hos menigheden.
Dette både hos den sørgende, den søgende og generelt i menigheden.

 

Kontaktpersoner i forbindelse med spørgsmål:
Rikke Bendix Pedersen - rbp@ballerup-sogn.dk - tlf: 3023 0714
Kjeld Winkler Neumann - balsogn@outlook.dk - tlf: 4497 9982