Om Ballerup Sogn

Ballerup Sogn hører under Ballerup-Furesø Provsti.
Provstiet har kontor på Hold-An Vej 12, Ballerup

Provstiets hjemmeside HER

 

Sognets mål er at være et sogn i stadig bevægelse, der søger nye veje til formidling af det kristne budskab med synlighed og nærhed i fokus.

Ballerup Sogn i tal (pr. 1.01.2024)

Indenfor kirken kan det måske svært at danne sig et overblik over, hvor mange mennesker, som har haft kontakt med kirken. Men i forbindelse med de kirkelige handlinger har man mulighed for at tælle. 

I Ballerup Sogn (dvs. både Ballerup Kirke og Skovvejskirken) blev der i 2023 født 317 børn og døbt 73 personer. 24 gange var der et par, der tog turen opad kirkegulvet for at sige ja foran alteret og for at få deres kærlighed velsignet.

Ved de to kirker var der i alt 128 kirkelige begravelser og bisættelser og 97 borgerlige bisættelser og begravelser.  En del mennesker udenfor sognet har tilknytning til sognets kirker primært på grund af sognets to kirkegårde.

Ud over disse kirkelige handlinger er der i løbet af et år ca. 140 forskellige gudstjenester samt en lang række diakonale (sociale) arrangementer.

Hvis man melder sig ud af folkekirken, kan man altid melde sig ind igen. I den forbindelse kontakter man en præst, men man skal ikke døbes igen!  

Fra sognets 3 konfirmandhold valgte 78 at blive konfirmeret ved en af de 7 konfirmationer.

Både ved almindelig ansøgning om navneændring, og i forbindelser med vielser, får mange lavet en navneændring. Der blev i 2023 sagsbehandlet 115 navneændringer i Ballerup Sogn. 

I sognet er der 4 fuldtidsansatte præster. Den samlede arbejdsplads tæller inkl. organister, kirketjenere, administration, personregistrering, kirkegårde og krematorium 33 ansatte.

Dertil kommer en kreds af aktive frivillige inkl. menighedsrådets medlemmer.

Sognet har pr. (1.01.2024) 9.320 medlemmer ud af 15.558 indbyggere.