Om Ballerup Sogn

Ballerup Sogn hører under Ballerup-Furesø Provsti.
Provstiet har kontor på Hold-An Vej 12, Ballerup

Provstiets hjemmeside HER

 

Sognets mål er at være et sogn i stadig bevægelse, der søger nye veje til formidling af det kristne budskab med synlighed og nærhed i fokus.

Ballerup Sogn i tal (2019)

Indenfor kirken kan det måske svært at danne sig et overblik over, hvor mange mennesker, som har haft kontakt med kirken. Men i forbindelse med de kirkelige handlinger har man mulighed for at tælle. 

I Ballerup Sogn (dvs. både Ballerup Kirke og Skovvejskirken) blev der født 146 børn og døbt 89 personer heriblandt flere voksendåb. 20 gange var der et par, der tog turen opad kirkegulvet for at sige ja foran alteret og for at få deres kærlighed velsignet.

Ved de to kirker var der i alt 165 begravelser og bisættelser.  En del mennesker udenfor sognet har tilknytning til sognets kirker primært på grund af sognets to kirkegårde.

Ud over disse kirkelige handlinger er der i løbet af et år ca. 140 forskellige gudstjenester samt en lang række diakonale (sociale) arrangementer.

Hvis man melder sig ud af folkekirken, kan man altid melde sig ind igen. I den forbindelse kontakter man en præst, men man skal ikke døbes igen!  Dåben gælder hele livet medlemskab eller ej.  I Ballerup Sogn meldte 19 mennesker sig ind – og til det tal skal man også lægge de 89 døbte. 35 mennesker meldte sig ud.

Fra sognets 6 konfirmandhold valgte 78 at blive konfirmeret ved en af de 7 konfirmationer.

I forbindelser med vielser og dåb får mange lavet navneændringer. Her blev der foretaget 131, hvor der blev givet afslag på 3.

I sognet er der 4 præster - 3 fuldtidsansatte og 1 på deltid. Den samlede arbejdsplads tæller inkl. organister, kirketjenere, kirke- og kulturmedarbejder, administration, personregistrering, kirkegårde og krematorium godt 40 ansatte.

Dertil kommer en kreds af aktive frivillig på omkring 50 personer inkl. menighedsrådets 15 medlemmer.

Sognet har over 10.000 medlemmer ud af godt 14.000 indbyggere.