Kirkegårdene

Ballerup Sogns Kirkegårde

består af den gamle kirkegård ved Ballerup Kirke og den nye kirkegård ved Skovvejskirken.
Sidstnævnte er etableret i 1947.

Ballerup Kirkes kirkegård Skovvejskirkens kirkegård


Ballerup Kirkes Kirkegård                Skovvejskirkens Kirkegård​

 

Grøn kirkegård
Læs mere HER

Vejledning om begravelse og bisættelse samt begravelseskaffe
Klik her

Vedtægter for Ballerup Sogns Kirkegårde
Klik her

Betalingsbetingelser for Ballerup Sogns Kirkegårde og Krematorium
Klik her

Prisliste Kirkegårdstakster for Ballerup Kirkegårde og Krematorium
Klik her

Fuldmagt til rekvirering af kirkegårds- og krematorieydelser
Klik her​

Find gravsted
Man kan søge efter gravsted på hjemmesiden www.findgravsted.dk 

Anmodning om urnegravplads i anonym fællesgrav

Helhedsplan

I maj 2014 besluttede menighedsrådet en langsigtet plan for renovering og vedligeholdelse af arealerne omkring Skovvejskirken.

Beskrivelsen af planen kan læses her

Klik på billedet for at se det i større format:

Sognepræst Laila Bomoses skrivelse 
om renoveringen kan læses her

Og hendes festtale ved indvielsen kan læses her