For oplysning om kirkelige handlinger og aktiviteter se Vejledninger eller Kalender 
Begravelseskaffe - læs mere her


Sognets mål er at være et sogn i stadig bevægelse, der søger nye veje til formidling af det kristne budskab med synlighed og nærhed i fokus.

 

I undermenuen til venstre kan du læse mere om kirkerne, kalkmalerier, inventar, kirkegårde og menighedsrådet. 

Du kan læse om vores mange forskellige tilbud under Aktiviteter.

Oplysninger om personale kan findes under Kontakt.

Du kan se om du bor i sognet her
 

Ballerup Sogn i tal (2012)

Indenfor kirken kan det måske svært at danne sig et overblik over, hvor mange mennesker, som har haft kontakt med kirken. Men i forbindelse med de kirkelige handlinger har man mulighed for at tælle. 

I Ballerup Sogn (dvs. både Ballerup Kirke og Skovvejskirken) blev der født 155 børn og døbt 139 personer heriblandt flere voksendåb. 38 gange var der et par, der tog turen opad kirkegulvet for at sige ja foran alteret og for at få deres kærlighed velsignet.

Ved de to kirker var der i alt 227 begravelser og bisættelser, hvoraf de 160 var ved sognets egne præster.  En del mennesker udenfor sognet har tilknytning til sognets kirker primært på grund af sognets to kirkegårde. Derfor afholdes der også en del tjenester med præster fra den pågældende persons hjemsogn.

Ud over disse kirkelige handlinger er der i løbet af et år ca. 140 forskellige gudstjenester samt en lang række diakonale (sociale) arrangementer.

Hvis man melder sig ud af folkekirken, kan man altid melde sig ind igen. I den forbindelse kontakter man en præst, men man skal ikke døbes igen!  Dåben gælder hele livet medlemskab eller ej.  I Ballerup Sogn meldte 19 mennesker sig ind – og til det tal skal man også lægge de 139 døbte. 35 mennesker meldte sig ud.

Fra sognets 6 konfirmandhold valgte 96 at blive konfirmeret ved en af de 7 konfirmationer.

I forbindelser med vielser og dåb får mange lavet navneændringer. Her blev der foretaget 131, hvor der blev givet afslag på 3.

I sognet er der 4 præster - 3 fuldtidsansatte og 1 på deltid. Den samlede arbejdsplads tæller inkl. organister, kirketjenere, kirke- og kulturmedarbejder, administration, personregistrering, kirkegårde og krematorium godt 40 ansatte.

Dertil kommer en kreds af aktive frivillig på omkring 50 personer inkl. menighedsrådets 15 medlemmer.

Sognet har over 10.000 medlemmer ud af godt 14.000 indbyggere.