Sognets præster samt de folkevalgte medlemmer:

- Medlemmerne kan kontaktes via sekretariatet her

 

Folkevalgte medlemmer:


Kjeld-Viggo Jørgensen (næstformand)Kjeld Winkler Neumann

 


Grethe Riber

 


Johannes Ebert Woller

 

 


Johnna Olin (kasserer)

 


Ebbe Nachin Truels Jensen (formand og kontaktperson)

 


Benny Erik Schmidt Nielsen (kirkeværge)

 

 


Lillian Nielsen
 

 

 

 

 

 

 

 

Susanne Elmholt Aarøe