Du kan komme i Torsdagscaféen hver torsdag kl. 13.30–16 i den gamle Præstegård, Præstevænget 2A, 2750 Ballerup.

Torsdagscaféen er for alle, som har tid og lyst til at mødes over en kop kaffe med brød. Pris kr. 20,-

Der vil også være foredrag, oplæsning og sang.

Én gang i måneden, - sidste torsdag i månederne fra oktober til april startes der med andagt i Ballerup Kirke, hvorefter der er frokost i Præstegården. Pris for frokost inkl. en øl / vand, kr. 40.-

Hvis du ikke er rimeligt selvhjulpen, er du meget velkommen til at tage en medhjælper med i torsdagscaféen.

Hvis du har svært ved at gå selv, er du velkommen til at kontakte sekretariatet på 44 60 90 50, som så vil sørge for, at du bliver hentet og bragt.

Tilmelding skal ske onsdagen før kl. 12.00-13.00 i Præstegården, Præstevænget 2A.

Alle er velkomne!

De aktuelle datoer kan ses i kalenderen i højre spalte.