Sidste nyt

Næste ordinære menighedsrådsmøde - torsdag 27. august 2024, kl. 17.00 i Ballerup sogns sognegård, Præstevænget 2A, 2750 Ballerup, indgang C. Mødet er offentligt.

Dagsorden  til menighedsrådsmødet følger.

Der har den 15. september 2020 været afholdt valg til menighedsrådet i Ballerup sogn.

Der har den 10. marts, 16. marts og 14. april været afholdt møder i Ballerup sogns menighedsråd, hvorefter Ballerup sogns menighedsråd er konstitueret således:

 

Trine S. Brandsborg(formand)
Kjeld-Viggo Jørgensen (næstformand)
Lillian Nielsen (kontaktperson)
Inge Meibom (kontaktperson)
Rikke Bendix Pedersen
Benny Erik Schmidt Nielsen
Susanne Elmholt Aarøe
Kjeld Winkler Neumann


KIRKEVÆRGE:

Valgt som kirkeværge udenfor menighedsrådet er Ove E. Dalsgaard