Attester

Hvis du har mistet en attest, kan kordegnen udstede en ny dansk, eller dansk-engelsk attest, på attestpapir. 
Det drejer sig om Personattest, Fødsels- og Dåbsattest, Velsignelsesattest, Vielsesattest

De kan også rekvireres til at ankomme i din E-boks , til print i hjemmet 

    • Personattest  = en ny attest, der indeholder aktuelle registreringer (erstatter Fødselsattest, 'Fødsels- og Navneattest', Navneattest, samt 'Døds- og Begravelsesattest')
    • Fødsels- og Dåbsattest  (har fået en let designsændring)
    • Velsignelsesattest  (erstatter 'Attestation af kirkelig velsignelse')
    • Vielsesattest (kirkelig) (uændret)

Herudover kan du rekvirere 'Registerindsigt' (erstatter "Udskrift af oplysninger i Personregistrering", og er en oversigt over alle dine aktuelle og historiske registreringer i PERSON). Udskrives på almindeligt papir (ikke på attestpapir).

Du kan bestille en attest elektronisk på https://www.borger.dk/familie-og-boern/Navne-og-navneaendring/Attester, hvor du skal logge på med MitID. Du kan også henvende dig på et hvilket som helst kirkekontor (det behøver eksempelvis ikke at være der, hvor du er døbt) og få udstedt en ny attest. Du skal medbringe billedlegitimation. Hvis du er født inden 1960, er det en god ide at ringe i forvejen, da det ikke er sikkert, at kirkebogsoplysningerne er lagt ind i det elektroniske system, og attesten derfor ikke kan udskrives med det samme.
I nogle tilfælde kan man få brug for en international attest – legaliseringsattest (dansk-engelsk). Denne kan også afhentes på kirkekontoret imod forevist billedID. Det er Udenrigsministeriet, der efterfølgende legaliserer attesten – se nærmere på www.um.dk 
Det er intet gebyr på nye attester.