Sognebåndsløsning

Som hovedregel hører man til det sogn, man bor i, og har dermed ret til at blive betjent af de præster og i den kirke/kirker, der er i sognet, - hvis man er medlem af Folkekirken. 
Man har dog mulighed for ved sognebåndsløsning at slutte sig til sognepræsten i et andet sogn, end der hvor man bor. Dermed får man de samme rettigheder som dem, der bor i dette sogn.

Ønsker man at løse sognebånd, skal man henvende sig til den præst, man ønsker at løse sognebånd til.

Man kan læse nærmere om reglerne for sognebåndsløsning her