Dåb

Ved dåb henvender man sig til kirkekontoret 4460 9051 for at aftale en dato. 

Der er mulighed for at få dåb ved familie- gudstjenesterne ca. hver anden lørdag i Ballerup kirke kl. 11 og ved højmesserne om søndagen på skift ved begge kirker kl. 10.

De aktuelle datoer for familiegudstjenester og højmesser kan findes under Gudstjenester her. Før dåben holdes der en samtale med præsten, hvor dåbsritualet gennemgås, og hvor I har lejlighed til at stille de spørgsmål, som I måtte have.

For at kunne blive døbt i Ballerup Kirke eller Skovvejskirken, skal man bo i sognet eller have en særlig tilknytning hertil (Ballerup kommune inderholder 4 forskellige sogn - se HER om du bor i vores sogn).
Kontakt kirkekontoret eller præsten, hvis der er tvivl.

Kirkekontoret skal have et dåbsbrev med navne og adresser på 2-5 faddere, som er vidner på, at barnet er blevet døbt, og som forpligtiger sig til at oplære barnet i den kristne tro, hvis forældrene dør, inden barnet er blevet voksen. Fadderne skal være døbt. Ved dåben bæres barnet enten af en af forældrene eller af en af fadderne. 

Tilmelding til dåb skal ske senest 14 dage før den søndag, hvor dåben skal finde sted. Men tilmeld jer gerne i god tid, da det er begrænset hvor mange dåb, der kan være under en højmesse.

Se mere om dåb på Dåben.dk og Folkekirken.dk 
Og på Facebook siden Barnedåb - skal, skal ikke


Sådan foregår dåben

Foto: Hartmann Schmidt Fotografi

En dåb i Ballerup sogn er en del af gudstjenesten. I bærer barnet ind ved gudstjenestens begyndelse, og deltager i gudstjenesten sammen med resten af menigheden. Når det er blevet tid til selve dåben, går forældrene med barnet og fadderne frem til døbefonten. Børn blandt dåbsgæsterne bliver også opfordret til at komme med op til døbefonten, så de kan se, hvad der sker. Præsten starter med at bede en bøn. Den bliver efterfulgt af dåbsbefalingen og beretningen om ”Lad de små børn komme til mig”. Så taler præsten direkte til barnet, og tegner kors for ansigt og bryst som tegn på, at barnet nu hører til hos Gud. Derefter kommer vi til den del, hvor den der bærer barnet skal sige noget.

  • Præsten spørger: ”Hvad er barnets navn”. Den, der bærer barnet, svarer.
  • N.N. Forsager du Djævelen og alle hans gerninger og alt hans væsen? - Ja!
  • Tror du på Gud Fader, den Almægtige, himlens og jordens skaber? - Ja!
  • Tror du på Jesus Kristus, hans enbårne Søn, vor Herre, som er undfanget ved Helligånden, født af Jomfru Maria, pint under Pontius Pilatus, korsfæstet, død og begravet, nedfaret til dødsriget, på tredje dag opstanden fra de døde, opfaret til himmels, siddende ved Gud Faders, den Almægtiges, højre hånd, hvorfra han skal komme at dømme levende og døde? - Ja!
  • Tror du på Helligånden, den hellige, almindelige kirke, de helliges samfund, syndernes forladelse, kødets opstandelse og det evige liv? - Ja!
  • Vil du døbes på denne tro? - Ja!

Præsten øser lidt vand på barnets hoved tre gange – for Gud, søn og Helligånd – og velsigner barnet.

Til sidst holder præsten en kort tale til forældrene og fadderne om deres forpligtelser som vidner til dåben og de nærmeste til at fortælle barnet om dåben og oplære det i den kristne tro.

Så fortsætter gudstjenesten. I går som dåbsfamilie ud af kirken sammen med præsten. Hvis I har brug for det under gudstjenesten, er der mulighed for at gå ud i et lokale ved våbenhuset, hvor I kan trøste, skifte ble eller hvad der nu er brug for med sådan en lille størrelse.

Traditioner

I Ballerup sogn giver vi en børnebibel som gave, når et barn bliver døbt. 
For 0-1 årige er der Babysalmesang - det kan man læse mere om her

Artikel om lørdagsdåb ved familiegudstjenesterne i Ballerup Sogn på side 9-11 i Stiftsmagasinet: