Vielse og kirkelig velsignelse

Man kan blive viet i Ballerup Kirke, hvis man bor i sognet, eller hvis man har en særlig tilknytning til kirken - tal med præsten eller kirkekontoret, hvis I er i tvivl. For at blive viet i en kirke skal den ene af jer være medlem af Folkekirken.

Når I har besluttet jer for at skulle giftes i kirken, skal I kontakte kordegnen på kirkekontoret for at aftale en dato for brylluppet. Da personregistreringssystemet ikke giver mulighed for at oprette vielser længere frem end 1 år fra dato, kan man kun anmode om en dato 1 år frem i tiden. I vil blive bedt om at udfylde et skema med forskellige relevante oplysninger ifm. vielsen.

I Danmark indebærer en kirkelig vielse fuldt ud samme juridiske bindinger som en borgerlig vielse på et rådhus - forskellen ligger i, at man i kirken siger "ja" til hinanden foran Gud og modtager Guds velsignelse af ægteskabet.

I skal udfylde en ægteskabserklæring, så kommunen kan undersøge, om I opfylder betingelserne for ægteskab. Ægteskabserklæringen anvendes uanset om I skal vies i kirke eller på rådhuset. Dette gøres elektronisk på www.borger.dk, hvor I logger på med jeres MitId, og vælger den kommune, hvor I bor, eller den ene af jer, hvis I ikke bor I samme kommune. Når kommunen har tjekket, at I ikke er umyndiggjorte eller allerede er gift (!), udsteder kommunen en såkaldt prøvelsesattest, som skal afleveres på kirkekontoret, eller sendes hertil via sikker post. Kirkekontoret får den ikke automatisk. Prøvelsesattesten gælder i 4 mdr. Så den skal først bestilles 4 mdr. inden vielsen.

Læs mere på Folkekirken.dk her

Vielsesaften

Hvert forår afholdes der vielsesaften i Ballerup Kirke. Alle kommende brudepar er velkomne til at komme og få lidt informationer om kirkens historie, vielsesritualet, samt få en lille smagsprøve på de mange salmer, der kan vælges til en vielse. Der vil også være mulighed for at stille spørgsmål til både præster, organist og kordegn.

Kontakt en af præsterne i sognet for at få oplysninger om vielsesaftenen.

Velsignelse

Hvis I tidligere er blevet viet på rådhuset, kan I blive velsignet i kirken. Den kirkelige velsignelse foregår på mange måder som en vielse - blot skal I ikke sige "ja" til at få hinanden, det har I jo allerede gjort. Derfor skal I heller ikke skaffe prøvelsesattest. Hvis I er blevet viet i Danmark, har kirkekontoret adgang til at se, at I er gift. Men er i viet i udlandet, skal i få borgerservice i jeres kommune til at registrere den udenlandske vielse. Da dette kan tage lidt tid, er det bedst at planlægge velsignelsen noget senere end vielsen - da der ikke kan gennemføres en velsignelse, hvis vielsen endnu ikke er registreret. Kontalt kirkekontoret ved spørgsmål om dette.

Læs mere om velsignelsesritual her

Salmer

Forslag til salmer kan findes på

http://www.dendanskesalmebogonline.dk/