Vielse og kirkelig velsignelse

Man kan blive viet i Ballerup Kirke, hvis man bor i sognet, eller hvis man har en særlig tilknytning til kirken - tal med præsten eller kirkekontoret, hvis I er i tvivl. For at blive viet i en kirke skal den ene af jer være medlem af Folkekirken.

Når I har besluttet jer for at skulle giftes i kirken, skal I kontakte kordegnen på kirkekontoret (Kontaktoplysninger her ). Så kan I aftale en dato for brylluppet og for den samtale, I skal have med præsten forud for vielsen.

I Danmark indebærer en kirkelig vielse fuldt ud samme juridiske bindinger som en borgerlig vielse på et rådhus - forskellen ligger i, at man i kirken siger "ja" til hinanden foran Gud og modtager Guds velsignelse af ægteskabet.

I skal udfylde en ægteskabserklæring, så kommunen kan undersøge, om I opfylder betingelserne for ægteskab. Ægteskabserklæringen anvendes uanset om I skal vies i kirke eller på rådhuset. Dette gøres elektronisk på www.borger.dk, hvor I logger på med jeres NemId, og vælger den kommune, hvor I bor, eller den ene af jer, hvis I ikke bor I samme kommune. Når kommunen har tjekket, at I ikke er umyndiggjorte eller allerede er gift (!), udsteder kommunen en såkaldt prøvelsesattest, som skal afleveres på kirkekontoret. Prøvelsesattesten gælder i 4 mdr.

 

Læs mere på Folkekirken.dk her
Og Facebook siden Kirkebryllup her

Vielsesaften

Hvert forår afholdes der vielsesaften i Ballerup Kirke. Alle kommende brudepar er velkomne til at komme og få lidt informationer om kirkens historie, vielsesritualet, samt få en lille smagsprøve på de mange salmer, der kan vælges til en vielse. Der vil også være mulighed for at stille spørgsmål til både præster, organist og kordegn.

Kontakt en af præsterne i sognet for at få oplysninger om vielsesaftenen.

Velsignelse

Hvis I tidligere er blevet viet på rådhuset, kan I blive velsignet i kirken. Den kirkelige velsignelse foregår på mange måder som en vielse - blot skal I ikke sige "ja" til at få hinanden, det har I jo allerede gjort. Derfor skal I heller ikke skaffe prøvelsesattest.

Læs mere om velsignelsesritual her

Salmer

Forslag til salmer kan findes på

http://www.dendanskesalmebogonline.dk/