Navngivning

Alle børn skal have et navn senest 6 måneder efter fødslen. Navnet anmeldes til kirkekontoret, der sender besked til folkeregistret. Når folkeregistret har modtaget anmeldelsen, fremsendes barnets sygesikringsbevis til forældrene.

Navnet anmeldes ved dåb (se under dåb) eller ved navngivning.

 

DÅB  (se under "dåb")

 

NAVNGIVNING

Hvis I ønsker at navngive jeres barn, skal I ansøge om navngivning på https://www.borger.dk/familie-og-boern/Navne-og-navneaendring/navngivning hvor I skal logge på med NemID.  I vil modtage en mail med kvittering på navngivningen i jeres e-Boks. Såfremt I ønsker en attest, kan denne bestilles efterfølgende - se evt. under Attester.

 

HVAD SKAL BARNET HEDDE ?

Det er ikke kun fantasien, der sætter grænser, når I skal vælge det helt rigtige navn til jeres barn. Navnet skal være godkendt af ankestyrelsen, der har en lang liste over alle godkendte navne i Danmark. Man kan evt. søge om at få et nyt navn godkendt. 
Kordegnen på kirkekontoret kan også rådgive om navnelovgivningen.