Navneændring

Hvis du ønsker at ændre dit navn, skal du ansøge elektronisk på www.borger.dk, hvor du logger på med dit NemID. https://www.borger.dk/familie-og-boern/Navne-og-navneaendring/Navneaendring 

Der er "navneændring" og der er "navneændring på bryllupsdagen"

Børn

Som udgangspunkt søges navneændring til børn på www.borger.dk med MitID. Fra barnet er 12 år skal det også signere digitalt (eller fysisk hvis I søger på papirblanket). Hvis I ikke har MitID kan I sammen med barnet udfylde og underskrive en navneændringsblanket på papir. Denne blanket afleveres eller sendes med post til kirkekontoret. Du kan også få en papirblanket udleveret på kordegnekontoret.

Hvis navneændringen er på et barn, kræver det begge forældres underskrift, hvis der er fælles forældremyndighed. Og den der sagsbehandler ansøgningen vurderer om barnet, hvis det er under 12 år, skal høres om sit syn på navneændringen - dette afhænger af alder og modenhed bl.a.
Hvis barnet bærer samme mellem- eller efternavn som den forælder, der ikke har forældremyndigheden, kræver det et skriftligt samtykke fra den anden forælder. Det gælder også, hvis barnet bærer den pågældende forælders fornavn som mellem- eller efternavn. Samtykke fra forælder uden forældremyndighed kan for eksempel løses ved, at begge forældre skriver under på ansøgningen om navneændring.

Gebyr

Der er et gebyr på at ansøge om navneændring, og dette gebyr udgør 585,66 kr. Dette gebyr betales på www.borger.dk i ansøgningsprocessen.
Beløbet skal betales, inden sagsbehandlingen kan påbegyndes.


En navneændring i forbindelse med en vielse er dog gebyrfri, såfremt der opnås et navnefællesskab. Navneændring ved vielse er gebyrfrit op til 3 mdr. efter vielsen.

Du kan læse mere om reglerne i forbindelse med navneændringer, betaling af gebyr samt hvilke navne, du kan vælge på www.borger.dk eller www.familieretshuset.dk. Du er også velkommen til at kontakte kordegnen for nærmere information.

Gebyret reguleres hvert år pr. 1. januar – med udgangspunkt i pris- og lønudviklingen.