Navneændring

Hvis du ønsker at ændre dit navn, skal du ansøge elektronisk på www.borger.dk, hvor du logger på med dit NemID. https://www.borger.dk/familie-og-boern/Navne-og-navneaendring/Navneaendring 

Der er "navneændring" og der er "navneændring på bryllupsdagen"

Børn

"Hvis du ikke kan få NemID" linket anvendes når navneændringen gælder et barn under 15 år. Forældrene skal udfylde og sammen med barnet underskrive en navneændringsblanket på papir. Denne blanket afleveres eller sendes med post til kirkekontoret. Du kan også få en papirblanket udleveret på kordegnekontoret.

Hvis navneændringen er på et barn, kræver det som hovedregel begge forældres underskrift, også selv om der ikke er fælles forældremyndighed.

Gebyr

Der er et gebyr på at ansøge om navneændring, og dette gebyr udgør 559,40 kr. Dette gebyr betales på www.borger.dk i forbindelse med ansøgningen.
Beløbet skal betales, inden sagsbehandlingen kan påbegyndes.
En navneændring i forbindelse med en vielse er dog gebyrfri, såfremt der opnås et navnefællesskab.

Du kan læse mere om reglerne i forbindelse med navneændringer, betaling af gebyr samt hvilke navne, du kan vælge på www.borger.dk eller www.ankestyrelsen.dk. Du er også velkommen til at kontakte kordegnen for nærmere information.

Ankestyrelsen regulerer hvert år – med udgangspunkt i pris- og lønudviklingen – gebyret for ansøgning om navneændring, jf. § 25 a i navneloven.