Medlemsskab

Ind- og udmeldelse af Folkekirken

Indmeldelse

Ved dåben bliver man automatisk medlem af Folkekirken. 
Hvis du har meldt dig ud af Folkekirken og siden har fortrudt, kan du søge om genoptagelse hos en præst. 
Hvis du er døbt i en anden kristen kirke i "Faderens, Sønnens og Helligåndens navn", kan du blive optaget i Folkekirken efter samtale med en præst.

Udmeldelse  
Hvis du ønsker at melde dig ud af Folkekirken, skal du aflevere en kort skriftlig meddelelse herom sammen med din dåbsattest til kirkekontoret. Meddelelsen skal indeholde dit navn, adresse, CPR-nr. samt underskrift.

Eller du kan sende en sikker mail med de samme oplysninger til Ballerup Sogn

Efter udmeldelse af Folkekirken

    • Du betaler ikke længere kirkeskat 
    • Du har ikke længere ret til kirkelig betjening 
    • Når du dør, har du ikke ret til kirkelig medvirken ved din begravelse. 
    • Underret din familie om beslutningen, som skal respekteres

Læs mere om medlemsskab https://www.folkekirken.dk/om-folkekirken/medlemskab